Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 1997/56: Mark...

Dokumenter


Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/56/EF af 20. oktober 1997 om sekstende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparaterOffentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 333 Af 04.12.1997 S. 0001 - 0084
Retsgrundlag: Art. 100 EF
Frist for national gennemførelse: 3. december 1998