Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 1997/79: Vete...

Dokumenter


Tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter

Rådets direktiv 97/79/EF af 18. december 1997 om ændring af direktiv 71/118/EØF, 72/462/EØF, 85/73/EØF, 91/67/EØF, 91/492/EØF, 91/493/EØF, 92/45/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i FællesskabetOffentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 024 Af 30.01.1998 S. 0031 - 0032
Retsgrundlag: Art. 43 EF
Frist for national gennemførelse: 30. juni 1999