Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 1998/1: Indsl...

Dokumenter


Indslæbning i fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter

Kommissionens direktiv 98/1/EF af 8. Januar 1998 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning, inden for fællesskabetOffentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 015 af 21.01.1998 s. 0026 - 0033
Retsgrundlag: Direktiv 77/93/EØF
Frist for national gennemførelse: 1. maj 1998


Andre oplysninger:
L