Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 1998/95: Gene...

Dokumenter


Genetisk modificerede plantesorter og plantegenetiske ressourcer

Rådets direktiv 98/95/EF af 14. December 1998 om ændring med hensyn til konsolidering af det indre marked, genetisk modificerede plantesorter og plantegenetiske ressourcer af direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, 70/457/EØF og 70/458/EØF om handel med bederøfrø, frø af foderplanter, sædekorn, læggekartofler, frø af olie- og spindplanter og grøntsagsfrø og om den fælles sortsliste over landbrugsplantearterOffentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 025 af 01/02/1999 s. 0001 - 0026
Retsgrundlag: Art. 43 EF
Frist for national gennemførelse: 0. none 0000