Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 1999/45/EF: K...

Dokumenter


Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater.

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 200 af 30. juli 1999, s. 1
Retsgrundlag: Art. 95 EF
Frist for national gennemførelse: 30. juli 2002

Link til EU-Oplysningens statusblad

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Link til Retsinformation

Andre oplysninger:

Link til bibliografiske oplysninger om direktivet i EUR-Lex

Link til Kommissionens side (DG Miljø) om direktivet