Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 1999/96: Foru...

Dokumenter


Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra motorer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 1999/96/EF af 13. december 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof og om ændring af Rådets direktiv 88/77/EØF.Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 44 af 16/02/2000 S. 1 - 155
Retsgrundlag: Art. 95 EF
Frist for national gennemførelse: 30. juni 2000

Link til EU-Oplysningens statusblad


Andre oplysninger:
L