Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver efter gennemførelsesfristDirektiver med gennemførelsesfrist i 1999 › Marts

Dokumenter


Marts

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn
Kommissionens direktiv 96/4/EF, Euratom af 16. februar 1996 om ændring af direktiv 91/321/EØF om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn
Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn
Kommissionens direktiv 96/5/EF, Euratom af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn
Levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter
Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. februar 1996 om levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab
Ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger
Rådets Direktiv 96/97/EF af 20. december 1996 om ændring af direktiv 86/378/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger
Direktiv om vurdering af offentlige og private projekters indvirkning på miljøet
Rådets Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/56/EF af 20. oktober 1997 om sekstende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater
Kontrol af indførelse af foderstoffer fra tredjelande
Kommissionens direktiv 98/68/EF af 10. September 1998 om det dokument, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i Rådets direktiv 95/53/EF, og om regler for kontrol af indførelse af foderstoffer fra tredjelande til fællesskabet
Tilsætningsstoffer til foderstoffer og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere
Rådets direktiv 98/92/EF af 14. December 1998 om ændring af direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer og direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere