Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver efter gennemførelsesfristDirektiver med gennemførelsesfrist i 2007 › Marts

Dokumenter


Marts

Anvendelsen af æg og embryoner fra racerent avlskvæg.
Rådets direktiv 2005/24/EF af 14. marts 2005 om ændring af direktiv 87/328/EØF med hensyn til sædbanker og anvendelsen af æg og embryoner fra racerent avlskvæg
Om at optage warfarin som aktivt stof.
Kommissionens direktiv 2006/5/EF af 17. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage warfarin som aktivt stof 
Direktiv om optagelse af tolyfluanid som aktivt stof.
Kommissionens direktiv 2006/6/EF af 17. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tolylfluanid som aktivt stof 
Om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater.
Kommissionens direktiv 2006/8/EF af 23. januar 2006 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 
Om brændstofbeholdere og afskærmning bagtil mod underkøring på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil.
Kommissionens direktiv 2006/20/EF af 17. februar 2006 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 70/221/EØF om brændstofbeholdere og afskærmning bagtil mod underkøring på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 
Om bekæmpelse af kartoflens ringbakteriose.
Kommissionens direktiv 2006/56/EF af 12. juni 2006 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 93/85/EØF om bekæmpelse af kartoflens ringbakteriose
Om bekæmpelse af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al
Kommissionens direktiv 2006/63/EF af 14. juli 2006 om ændring af bilag II-VII til Rådets direktiv 98/57/EF om bekæmpelse af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Direktiv om optagelse af dimoxystrobin som aktivt stof
Kommissionens direktiv 2006/75/EF af 11. september 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dimoxystrobin som aktivt stof
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om kosmetiske midler
Kommissionens direktiv 2006/78/EF af 29. september 2006 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler