Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver efter gennemførelsesfristDirektiver med gennemførelsesfrist i 2010 › September

Dokumenter


September

Direktiv om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III og VI
Kommissionens direktiv 2010/3/EU af 1. februar 2010 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III og VI til den tekniske udvikling
Direktiv om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III (ikke-oxiderende farvestogffer)
Kommissionens direktiv 2010/4/EU af 8. februar 2010 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III til den tekniske udvikling (EØS-relevant tekst)
Direktiv om optagelse af malathion som aktivstof
Kommissionens direktiv 2010/17/EU af 9. marts 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage malathion som aktivstof (EØS-relevant tekst)
Direktiv om betegnelser for tekstilprodukter (Ændring af bilag)
Kommissionens direktiv 2009/121/EF af 14. september 2009 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF om betegnelser for tekstilprodukter (EØS-relevant tekst)
Direktiv om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger
Kommissionens direktiv 2009/122/EF af 14. september 2009 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling (EØS-relevant tekst)
Direktiv om optagelse af cyflufenamid som aktivstof
Kommissionens direktiv 2009/154/EF af 30. november 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cyflufenamid som aktivstof (EØS-relevant tekst)