Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterPopulærbetegnelser › VE-direktivet: 2009/28/EF

Dokumenter


VE-direktivet: 2009/28/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EF-Tidende: L 140 af 5. juni 2009, s. 16 – 62

Link til direktivet i Eur-Lex (se bl.a. henvisning til eventuelle senere ændringer af direktivet)

Flere informationer om direktivet fra EU-Oplysningen


Sidst opdateret: 04-08-2009  - Mikkel Thielemann