Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til Europa-Par...
Info

Dokumentreference:

KOM (1997) 0510
KOM (1999) 0147
KOM (2000) 0094

Fremsættelsesdato:

10.10.1997

Procedurenummer:

COD/1997/0264/

Retsgrundlag:

Art. 47, stk. 2 EF
Art. 95 EF

Beslutningsprocedure:

Fælles beslutningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen
KOM (1997) 0510
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og ændring af direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF (Fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv)
Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og ændring af direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF
Dokumentreference: KOM (1999) 0147
Fremsættelsesdato 31.03.1999Ændret forslag

Titel: Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, atk. 2, litra c), om Europa-Parlamentets holdning til ændringern til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Raadets direktiv om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkoeretoejer og om aendring af direktiv 73/239/EOEF og 88/357/EOEF (fjerde motorkoeretoejsforsikringsdirektiv) om aen
Dokumentreference: KOM (2000) 0094
Fremsættelsesdato 01.01.2000