Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til direktiv o...
Info

Dokumentreference:

KOM (1998) 0472
KOM (1999) 0386

Fremsættelsesdato:

03.09.1998

Procedurenummer:

COD/1998/0247

Retsgrundlag:

Art. 95 EF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

KOM (1998) 0472
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrædingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF
Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM FORANSTALTNINGER MOD EMISSION AF FORURENENDE LUFTARTER OG PARTIKLER FRA FORBRÆNDINGSMOTORER TIL FREMDRIFT AF LANDBRUGS- OG SKOVBRUGSTRAKTORER OG OM ÆNDRING AF DIREKTIV 74/150/EØF
Dokumentreference: KOM (1999) 0386
Fremsættelsesdato 13.08.1999