Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til direktiv o...
Info

Dokumentreference:

KOM (1999) 0594
KOM (2000) 0428
KOM (2001) 0029

Fremsættelsesdato:

16.11.1999

Procedurenummer:

COD/1999/0244

Retsgrundlag:

Art. 133 EF
Art. 95 EF

Beslutningsprocedure:

Fælles beslutningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen
KOM (1999) 0594
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer
Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer
Dokumentreference: KOM (2000) 0428
Fremsættelsesdato 28.11.2000Ændret forslag

Titel: UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTAT
Dokumentreference: KOM (2001) 0029
Fremsættelsesdato 18.01.2001