Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag om kosmetiske ...
Info

Dokumentreference:

KOM (2000) 0189
KOM (2001) 0697
KOM (2002) 0435

Fremsættelsesdato:

05.04.2000

Procedurenummer:

COD/2000/0077

Retsgrundlag:

Art. 95 EF

Beslutningsprocedure:

Fælles beslutningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen
KOM (2000) 0189
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om syvende ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler
Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om syvende ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler
Dokumentreference: KOM (2001) 0697
Fremsættelsesdato 23.11.2001Ændret forslag

Titel: KOMMISSIONENS UDTALELSE i medfør af EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning vedrørende forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om syvende ændring af Rådets
Dokumentreference: KOM (2002) 0435
Fremsættelsesdato 29.07.2002