Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2000) 0260
KOM (2001) 0268
KOM (2002) 0042

Fremsættelsesdato:

20.06.2000

Procedurenummer:

COD/2000/0104

Retsgrundlag:

Art. 95 EF

Beslutningsprocedure:

Fælles beslutningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen
KOM (2000) 0260
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF vedrørende begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner)
Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om tyvende ændring af Rådets direktiv 1976/769/EØF vedrørende begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner)
Dokumentreference: KOM (2001) 0268
Fremsættelsesdato 18.05.2001Ændret forslag

Titel: UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om tyvende ændring af Rådets direktiv 7
Dokumentreference: KOM (2002) 0042
Fremsættelsesdato 29.01.2002