Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til direktiv o...
Info

Dokumentreference:

KOM (1998) 0526
KOM (1999) 0370
KOM (2001) 0312

Fremsættelsesdato:

28.09.1998

Procedurenummer:

COD/1998/0277

Retsgrundlag:

art. 95 EF

Beslutningsprocedure:

Fælles beslutningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen
KOM (1998) 0526
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/548/EØF om indbyrdes tilnærmning af medlemsstaternes lovgivning vedrørende opvarmning af bilers kabiner /* KOM/99/0370 endelig udg. - COD 98/0277 */
Ændret forslag

Titel: UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, litra c), om Europa-Parlamentets ændringerne til Rådets fælles holdning til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskør
Dokumentreference: KOM (2001) 0312
Fremsættelsesdato 13.06.2001Resume