Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPAPARL...
Info

Dokumentreference:

KOM (2002) 0751
KOM (2003) 0245
KOM (2003) 0699

Fremsættelsesdato:

19.12.2002

Procedurenummer:

COD/2002/0303

Retsgrundlag:

Art. 149, stk. 4 EF
Art. 150, stk. 4 EF

Beslutningsprocedure:

Fælles beslutningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen
KOM (2002) 0751
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPAPARLAMENTET OG RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af et flerårigt program (2004-06) for effektiv integrering af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa (eLearning-programmet)
Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af et flerårigt program (2004-2006) for effektiv integrering af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa (eLearning-pro
Dokumentreference: KOM (2003) 0245
Fremsættelsesdato 30.04.2003Ændret forslag

Titel: UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af et flerårigt program (2004-2006) for effektiv integrering af infor-mations- og kommunikationsteknologi (ikt) i uddannelses- og erhvervsuddannelses-systemerne i Europa (eLearning-programmet)
Dokumentreference: KOM (2003) 0699
Fremsættelsesdato 13.11.2003