Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2005) 0237

Fremsættelsesdato:

30.05.2005

Procedurenummer:

COD/2005/0104

Retsgrundlag:

Art. 71 EF

Beslutningsprocedure:

Fælles beslutningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen
KOM (2005) 0237
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om adgang til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer
Resume

Kommissionen fremlagde den 18. maj 2009 en rapport om mulighederne for at videreudvikle SIS I+ til et mindre avanceret system. Ud fra rapporten og de hidtidige drøftelser i Rådet på arbejdsgruppeniveau tegner der sig tre mulige løsningsmodeller:

  • Fortsætte udviklingen af SIS II 
  • Udvikle det nuværende system (SIS I+) til et lidt mindre avanceret system, der dog skal have flest mulige af de forventede funktioner fra SIS II og bygge på samme retsgrundlag
  • Udvikle et SIS I+RE inden for en finansierings- og styringsmæssig ramme svarende til det, der i dag gælder for SIS I+.

Model 2 og 3 er blevet aktuelle nu, hvor overgangen til SIS II tidligst forventes at kunne ske, når Frankrigs nuværende kontrakt med en privat leverandør om drift og vedligeholdelse af den centrale del af det nuværende system er udløbet.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".