Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS FOR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2009) 0197
KOM (2010) 0786
KOM (2011) 0167

Fremsættelsesdato:

21.04.2009

Procedurenummer:

COD/2009/0059

Retsgrundlag:

Art. 207, stk. 2 TÉUF
Art. 209, stk. 1 TEUF
Art. 212 TEUF

Beslutningsprocedure:

Høringsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Finansudvalget
Udenrigsudvalget
KOM (2009) 0197
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier. {SEC(2009)531} {SEC(2009)532}
Ændret forslag

Titel: MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Rådets holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande- og territorier
Dokumentreference: KOM (2010) 0786
Fremsættelsesdato 13.12.2010Ændret forslag

Titel: UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til artikel 294, stk. 7, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets holdning til forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier (ICI Plus)
Dokumentreference: KOM (2011) 0167
Fremsættelsesdato 01.04.2011