Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2010) 0082

Fremsættelsesdato:

09.03.2010

Procedurenummer:

COD/2010/0050

Retsgrundlag:

Art. 82, stk. 2 TEUF
(Omfattet af Danmarks retlige forbehold)

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Retsudvalget
KOM (2010) 0082
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om retten til tolkning og oversættelse i straffesager
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 15. marts 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 10. maj 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Genfremsat forslag - se det tidligere KOM (2009) 0338

Se også Initiativ fra medlemsstater - COD (2010) 0801