Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › MEDDELELSE FRA KOMMISS...
Info

Dokumentreference:

KOM (2010) 0250

Fremsættelsesdato:

12.05.2010

Procedurenummer:

COM/2010/0250

Beslutningsprocedure:

Meddelelse

Relevant for Folketingets fagudvalg:

KOM (2010) 0250
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrket samordning af de økonomiske politikker
Resume

NB Se også KOM (2010) 0367 om redskaber til styrkelse af den økonomiske styring i EU

Kommissionen har forelagt en meddelelse om initiativer, der skal træffes med henblik på en styrket samordning af den økonomiske politik i euroområdet og i EU som helhed.

Meddelelsen vil understøtte det arbejde, der skal udføres i en taskforce, som Det Europæiske Råd på sit møde den 25.-26. marts 2010 anmodede om at få nedsat med henblik på at forelægge de foranstaltninger, der er nødvendige for en forbedret kriseløsningsramme og bedre budgetdisciplin i EU.

Taskforcen, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, Rådets formandskab og Den Europæiske Centralbank, og som har formanden for Det Europæiske Råd som formand, forventes at aflægge rapport til Det Europæiske Råd i oktober 2010.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".