Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2010) 0520

Fremsættelsesdato:

30.09.2010

Procedurenummer:

COD/2010/0274

Retsgrundlag:

Art. 114 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Retsudvalget
Videnskabs- og Teknologiudvalget
KOM (2010) 0520
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 460/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed for så vidt angår agenturets mandatperiode
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 5. oktober 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 30. november 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Forslaget går ud på at forlænge Det europæiske agentur for net- og informationssikkerhed, ENISA’s mandat til 13. september 2013. ENISA blev oprettet i marts 2004. Agenturet har til formål at bidrage til et højt niveau for net- og informationssikkerhed i EU og skabe en kultur for net- og informationssikkerhed samt at fremme et bredt samarbejde mellem den offentlige og den private sektors aktører på området. ENISA’s mandat skulle oprindeligt udløbe i marts 2009, men blev i 2008 forlænget til marts 2012.

Baggrunden for forslaget er, at Kommissionen har udarbejdet et forslag til en ny forordning om ENISA, men for ikke at komme i tidsnød med vedtagelsen af dette forslag, foreslår Kommissionen en forlængelse af ENISA’s nuværende mandat.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".