Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS DIR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2010) 0523

Fremsættelsesdato:

29.09.2010

Procedurenummer:

NLE/2010/0277

Retsgrundlag:

Art. 126, stk. 14 TEUF

Beslutningsprocedure:

Ikke-lovgivningsmæssig procedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Finansudvalget
KOM (2010) 0523
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS DIREKTIV om krav til medlemsstaternes budgetrammer
Resume

Europa-Kommissionen vedtog den 29/9 2010 en lovgivningspakke, som blandt andet har til formål at sikre en bredere og nøjere overvågning af finanspolitikkerne.

Lovgivningspakken består af seks retsakter: fire forslag vedrører finanspolitiske spørgsmål, herunder en gennemgribende reform af stabilitets- og vækstpagten, mens to nye forordninger skal sikre, at de makroøkonomiske ubalancer, der er ved at opstå i EU og euroområdet, opdages og håndteres effektivt.

Eftersom finanspolitikkerne er medlemsstaternes ansvarsområde, finder Kommissionen det væsentligt, at målene i stabilitets- og vækstpagten afspejles i de nationale budgetrammer, dvs. det sæt elementer, der udgør grundlaget for den nationale finanspolitiske forvaltning (regnskabssystemer, statistikker, fremskrivningsmetoder, finanspolitiske regler, budgetprocedurer og finanspolitiske forbindelser med andre enheder som f.eks. lokale eller regionale myndigheder). Direktivet fastlægger en række minimumskrav, som medlemsstaterne skal overholde.

De andre initiativer i pakken: KOM (2010) 0522, KOM (2010) 0524, KOM (2010) 0525, KOM (2010) 0526 og  KOM (2010) 0527.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".