Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2010) 0526

Fremsættelsesdato:

29.09.2010

Procedurenummer:

COD/2010/0280

Retsgrundlag:

Art. 121, stk. 6 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Finansudvalget
KOM (2010) 0526
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 18. oktober 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 13. december 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Europa-Kommissionen vedtog den 29/9 2010 en lovgivningspakke, som blandt andet har til formål at sikre en bredere og nøjere overvågning af finanspolitikkerne.

Lovgivningspakken består af seks retsakter: fire forslag vedrører finanspolitiske spørgsmål, herunder en gennemgribende reform af stabilitets- og vækstpagten, mens to nye forordninger skal sikre, at de makroøkonomiske ubalancer, der er ved at opstå i EU og euroområdet, opdages og håndteres effektivt.

Den forebyggende del af stabilitets- og vækstpagten skal sikre, at EU-medlemsstaterne fører forsigtige finanspolitikker i økonomiske opgangstider for at opbygge de nødvendige reserver til økonomiske nedgangstider. For at bryde med den hidtidige efterladenhed i økonomiske opgangstider vil overvågningen af de offentlige finanser blive baseret på det nye koncept forsigtig finanspolitik, som skal sikre konvergensen hen imod målet på mellemlang sigt. Kommissionen kan rette en advarsel til medlemsstaterne i euroområdet i tilfælde af en væsentlig afvigelse fra en forsigtig finanspolitik.

De andre initiativer i pakken: KOM (2010) 0522, KOM (2010) 0523, KOM (2010) 0524, KOM (2010) 0525 og  KOM (2010) 0527.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".