Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › MEDDELELSE FRA KOMMISS...
Info

Dokumentreference:

KOM (2010) 0573

Fremsættelsesdato:

19.10.2010

Procedurenummer:

COM/2010/0573

Beslutningsprocedure:

Meddelelse

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Retsudvalget
KOM (2010) 0573
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Strategi for Den Europæiske Unions effektive gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder
Resume

EU’s institutioner skal ifølge Stockholm-programmet sikre, at lovgivningsinitiativer under hele lovgivningsprocessen er forenelige med de rettigheder og friheder, der er indeholdt i Chartret om grundlæggende rettigheder.

Kommissionen opfordrer i sin meddelelse om en strategi for en effektiv implementering af Chartret til dialog mellem de involverede aktører med henblik på at sikre en høj rettighedsbeskyttelse i hele lovgivningsprocessen, herunder ved ændringsforslag fra Rådet og Europa-Parlamentet.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".