Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › RAPPORT FRA KOMMISSION...
Info

Dokumentreference:

KOM (2010) 0687

Fremsættelsesdato:

23.11.2010

Procedurenummer:

COM/2010/0687

Beslutningsprocedure:

Rapport

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Finansudvalget
KOM (2010) 0687
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG ÅRSRAPPORT FOR 2009 OM ANVENDELSEN AF INSTRUMENTET TIL FØRTILTRÆDELSESBISTAND (IPA) SEC(2010) 1430