Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › FORELØBIGT FORSLAG TIL...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0009

Fremsættelsesdato:

14.01.2011

Procedurenummer:

BUD/2011/2022
COM/2011/0009

Retsgrundlag:

Art. 314 TEUF
Art. 106A Euratom
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Finansudvalget
KOM (2011) 0009
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:
 Endelig vedtagelse af ændringsbudget nr. 1 for 2011 - 2011/368/EU, Euratom


FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2011 OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION Sektion III – Kommissionen (forelagt af Kommissionen)