Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0082
KOM (2013) 0789

Fremsættelsesdato:

07.03.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0039

Retsgrundlag:

Art. 207 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

KOM (2011) 0082

Behandling i Folketingets Europaudvalg

Subsidaritets- og grundnotater


Samlenotater


Alle bilag


Behandlet på følgende møder


Offentlige referater


Referat af Rådets behandling

Pressemeddelelser fra Rådet


Redegørelser fra regeringen