Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS DIR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0121

Fremsættelsesdato:

16.03.2011

Procedurenummer:

CNS/2011/0058

Retsgrundlag:

Art. 115 TEUF

Beslutningsprocedure:

Høringsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Erhvervsudvalget
Skatteudvalget
KOM (2011) 0121
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag {SEK(2011) 315 endelig} {SEK(2011) 316 endelig}
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 23. marts 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 18. maj 2011.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Tilknyttede dokumenter: SEK(2011) 315 og SEK(2011) 316

Kommissionen foreslår, at der indføres nye fælles skatteregler, som skal gøre det lettere og billigere for selskaber, der driver virksomhed i flere EU-lande. De nye regler skal give selskaberne mulighed for at udfylde en fælles selvangivelse for alle deres indtægter i stedet for en selvangivelse for hvert af de lande, som selskabet opererer i.

Kommissionen fastholder, at skattesatserne i EU bliver ikke berørt, og at EU-landene som nu vil kunne fastsætte deres egne selskabsskattesatser.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".