Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS DIR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0169

Fremsættelsesdato:

13.04.2011

Procedurenummer:

CNS/2011/0092

Retsgrundlag:

Art. 113 TEUF

Beslutningsprocedure:

Høringsprocedure

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Skatteudvalget
Energipolitisk Udvalg
KOM (2011) 0169
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet {SEK(2011) 409 endelig} {SEK(2011) 410 endelig}
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 19. april 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 14. juni 2011.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

 

Forslaget skal sikre en mere rationel og målrettet energibeskatning, som kan være et centralt instrument til opfyldelse af EU’s klima- og energimål, samt være et effektivt supplement til EU’s CO2-kvotesystem.

Forslaget indebærer bl.a.,

1) at alle energiarter beskattes med en energiafgift, der beregnes efter energiindholdet, og en CO2-afgift, der beregnes efter CO2-indholdet;

2) bedre koordinering med EU’s kvotesystem;

3) øgede minimussatser; og

4) ens afgiftsbelastning på ensartede energiprodukter, også når nationale afgifter overstiger minimumssatserne.

Dermed ligger forslaget tæt op ad den danske energiafgiftsstruktur. Forslaget
flugter endvidere godt med Danmarks energi- og klimapolitiske mål, og da Danmark generelt har relativt høje energiafgifter, vurderes Danmark at have en væsentlig interesse i, at forslaget vedtages.

 


Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".