Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0275

Fremsættelsesdato:

18.05.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0129

Retsgrundlag:

(Omfattet af Danmarks retsforbehold)
Art. 82, stk. 2 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Retsudvalget
KOM (2011) 0275
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse {COM(2011) 274} {COM(2011) 276} {SEC(2011) 580} {SEC(2011) 581}
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 26. maj 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 21. juli 2011.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev