Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til PARLAMENTE...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0285
KOM (2013) 0282

Fremsættelsesdato:

24.05.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0137

Retsgrundlag:

Art. 207 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Skatteudvalget
Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
KOM (2011) 0285
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder {SEK(2011) 597 endelig} {SEK(2011) 598 endelig}
Ændret forslag

Titel: MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
Dokumentreference: KOM (2013) 0282
Fremsættelsesdato 17.05.2013Resume

Forordningsforslaget skal erstatte den eksisterende forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varemærkeforfalskede varer.

Hovedændringerne er en udvidelse af rettighedsområderne i den gældende forordning samt en ny forenklet procedure for tilintetgørelse af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer sendt i småforsendelser. Sidstnævnte vil dog ikke i første omgang kunne anvendes i Danmark.

 

Resuméet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".