Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS FOR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0511
KOM (2011) 0740

Fremsættelsesdato:

29.06.2011

Procedurenummer:

APP/2011/0184

Retsgrundlag:

Art. 311 TEUF
Afgørelse 2011/.../EU

Beslutningsprocedure:

Godkendelsesprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Finansudvalget
Skatteudvalget
KOM (2011) 0511
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
Dokumentreference: KOM (2011) 0740
Fremsættelsesdato 09.11.2011