Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › MEDDELELSE FRA KOMMISS...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0564

Fremsættelsesdato:

26.09.2011

Procedurenummer:

COM/2011/0564

Beslutningsprocedure:

Meddelelse

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Retsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget
KOM (2011) 0564
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om samarbejde på området retlige og indre anliggender inden for rammerne af det østlige partnerskab