Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0608

Fremsættelsesdato:

07.10.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0269

Retsgrundlag:

Art. 42 TEUF
Art. 43 TEUF
Art. 175 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Følgende udvalg: FIU, AMU og FLF
KOM (2011) 0608
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) {SEK(2011) 1133 endelig} {SEC(2011)1130 final} {SEC(2011)1131 final}
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 13. oktober 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 8. december. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev