Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS FOR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0806

Fremsættelsesdato:

25.11.2011

Procedurenummer:

NLE/2011/0381

Retsgrundlag:

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Beslutningsprocedure:

Ikke-lovgivningsmæssig procedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

KOM (2011) 0806
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009