Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0844

Fremsættelsesdato:

07.12.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0412

Retsgrundlag:

Art. 209 TEUF
Art. 212 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Finansudvalget
Udenrigsudvalget
KOM (2011) 0844
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan {SEK(2011) 1478 endelig} {SEK(2011) 1479 endelig}
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 22. december 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 16. februar 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev