Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0862

Fremsættelsesdato:

07.12.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0418

Retsgrundlag:

Art. 114 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalget
Socialudvalget
KOM (2011) 0862
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske sociale iværksætterfonde (EØS-relevant tekst) {SEK(2011) 1512 endelig} {SEK(2011) 1513 endelig}
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 11. januar 2012, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 7. marts 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev