Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS AFG...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0880

Fremsættelsesdato:

13.12.2011

Procedurenummer:

APP/2011/0431

Retsgrundlag:

Art. 352 TEUF

Beslutningsprocedure:

Godkendelsesprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Retsudvalget
KOM (2011) 0880
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om oprettelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 5. januar 2012, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløber 1. marts 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev