Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0895

Fremsættelsesdato:

20.12.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0439

Retsgrundlag:

Art. 114 TEUF
Art. 53, stk. 1 TEUF
Art. 62 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Følgende udvalg: ERU, KEB, og KOU
KOM (2011) 0895

Behandling i Folketingets Europaudvalg

Subsidaritets- og grundnotater


Samlenotater


Beslutningsreferater


Alle bilag


Noter og fagudvalgsoversigter fra EU-konsulenten


Behandlet på følgende møder


Offentlige referater


Referat af Rådets behandling

Pressemeddelelser fra Rådet


Redegørelser fra regeringen