Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til PARLAMENTE...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0896

Fremsættelsesdato:

20.12.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0438

Retsgrundlag:

Art. 53, stk. 1 TEUF
Art. 62 TEUF
Art. 114 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalget
Kommunaludvalget
KOM (2011) 0896
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om offentlige indkøb (EØS-relevant tekst) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586}
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 12. januar 2012, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 8. marts 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev