Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › FORSLAG TIL ÆNDRINGSBU...
Info

Dokumentreference:

KOM (2012) 0031

Fremsættelsesdato:

27.01.2012

Procedurenummer:

BUD/2012/2011
COM/2012/0031

Retsgrundlag:

Art. 106a Euratom
Art. 314 TEUF
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Finansudvalget
KOM (2012) 0031
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER EFTER SEKTION Sektion III – Kommissionen