Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › MEDDELELSE FRA KOMMISS...
Info

Dokumentreference:

KOM (2012) 0033

Fremsættelsesdato:

03.02.2012

Procedurenummer:

COM/2012/0033

Beslutningsprocedure:

Meddelelse

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Børne- og Undervisningsudvalget
Retsudvalget
KOM (2012) 0033
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Midtvejsevaluering af det flerårige program til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier