Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › RAPPORT FRA KOMMISSION...
Info

Dokumentreference:

KOM (2012) 0056

Fremsættelsesdato:

08.02.2012

Procedurenummer:

COM/2012/0056

Beslutningsprocedure:

Rapport

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Retsudvalget
KOM (2012) 0056
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET INTERIMSRAPPORT om Rumæniens fremskridt inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol