Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › RAPPORT FRA KOMMISSION...
Info

Dokumentreference:

KOM (2012) 0071

Fremsættelsesdato:

23.02.2012

Procedurenummer:

COM/2012/0071

Beslutningsprocedure:

Rapport

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Retsudvalget
KOM (2012) 0071
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om anvendelse af direktiv 2003/8/EF om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art {SWD(2012) 20 final}