Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2012) 0129

Fremsættelsesdato:

23.03.2012

Procedurenummer:

COD/2012/0062

Retsgrundlag:

Art. 100, stk. 2 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Følgende udvalg: ERU, BEU og TRU
KOM (2012) 0129
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol (EØS-relevant tekst)
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 26. marts 2012, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 21. maj 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev