Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2012) 0164

Fremsættelsesdato:

04.04.2012

Procedurenummer:

COD/2012/0082

Retsgrundlag:

Art. 114 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalget
KOM (2012) 0164
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 81 final} {SWD(2012) 82 final}
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 13. april 2012, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 8. juni 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev