Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeEU-sager i Folketingets fagudvalg › Fødevareudvalget - EU-...

Dokumenter

Hvis du vil vide mere

Link til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på Folketingets hjemmeside


Fødevareudvalget - EU-sager

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og fiskeri
Verserende og kommende EU-forslag - Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Hvad kan du finde her?

EU-konsulentens oversigtsnotat

 • de vigtigste forslag til EU-lovgivning på Fødevareudvalgets område, som er fremsat og ikke vedtaget i Rådet og/eller i Europa-Parlamentet samt meddelelser, hvorom der endnu ikke er vedtaget rådskonklusioner
 • forslag til forventede forslag til ny EU-lovgivning, meddelelser og lign. på Fødevareudvalgets område, jf. Kommissionens arbejdsprogram for 2012, som blev fremlagt den 16. november 2011.
  Klik her for at læse oversigtsnotatet
 • Statusblade for EU-sager på udvalgets område

  Her findes alle verserende EU-sager på udvalgets område. På hvert statusblad finder du selve EU-forslaget samt notater, udvalgsspørgsmål, redegørelser og meget mere, som Folketinget har modtaget.
  Du finder også direkte, dybe links til forslaget i de 4 store EU-databaser: PreLex, Rådets Register, Europa-Parlamentets OEIL samt IPEX.
  Klik her for at komme til listen over statusblade 

  Aktuelle komitésager

  Her finder du den sidste måneds komitésager på udvalgets område.
  Klik her

  EU-bilag tilgået Europaudvalget vedrørende fødevarer, landbrug og fiskeri

  Her har du adgang til mere end 2000 bilag om fødevarer, landbrug, fiskeri og dyreværnslovgivning.
  Klik her for at komme til listen

  Rådsmøder inden for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  Via rådsmødeoversigterne kan du finde pressemeddelelser fra afholdte rådsmøder (Fødevarer, Landbrug og Fiskeri), redegørelser fra bl.a. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt dagsordener og samlenotater tilgået Folketingets Europaudvalg forud for de enkelte rådsmøder
  Link til rådsmøder inden for Landbrug og Fiskeri
  Link til rådsmøder inden for Fødevarer (Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik)

  Kommissionens åbningsskrivelser mod Danmark inden for landbrug, fødevarer m.m.

  Se listen over verserende traktatkrænkelsessager mod Danmark