Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeEU-sager i Folketingets fagudvalg › Udlændinge- og Integra...

Dokumenter

Hvis du vil vide mere

Link til Folketingets 
Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik på Folketingets hjemmeside

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Justitsministeriet

Beskæftigelsesministeriet


Udlændinge- og Integrationsudvalget - EU-sager

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Verserende og kommende EU-forslag - Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik

Hvad kan du finde her?

EU-konsulentens oversigtsnotat

 • de vigtigste forslag til EU-lovgivning på Udvalgets område, som er fremsat og ikke vedtaget i Rådet og/eller i Europa-Parlamentet samt meddelelser, hvorom der endnu ikke er vedtaget rådskonklusioner
 • forslag til forventede forslag til ny EU-lovgivning, meddelelser og lign. på Udvalgets område, jf. Kommissionens arbejdsprogram for 2013, som blev fremlagt den 23. oktober 2012.
  Klik her for at læse oversigtsnotatet

  Statusblade for EU-sager på udvalgets område

  Her findes alle verserende EU-sager på udvalgets område. På hvert statusblad finder du selve EU-forslaget samt notater, udvalgsspørgsmål, redegørelser og meget mere, som Folketinget har modtaget.
  Du finder også direkte, dybe links til forslaget i de 4 store EU-databaser: PreLex, Rådets Register, Europa-Parlamentets OEIL samt IPEX.
  Klik her for at komme til listen over statusblade
   

  EU-bilag tilgået Europaudvalget vedrørende flygtninge, indvandrere m.m.

  Her har du adgang til mere end 1500 bilag om rets- og udlændingepolitikken
  Klik her for at komme til listen

  Rådsmøder inden for Retlige og Indre anliggender

  Via rådsmødeoversigten kan du finde pressemeddelelser fra afholdte rådsmøder (Retlige og Indre Anliggender), redegørelser fra bl.a. Justitsministeriet samt Socialministeriet samt dagsordener og samlenotater tilgået Folketingets Europaudvalg forud for de enkelte rådsmøder

  Kommissionens åbningsskrivelser mod Danmark inden det retlige område

  Se listen over verserende traktatkrænkelsessager mod Danmark