Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterTraktaterEF-traktaten (historisk) Samtlige bestemmelser › Artikel 71 EF: Procedu...

Dokumenter


Artikel 71 EF: Procedure for vedtagelse af fælles regler for transportområdet

[tidligere artikel 75]
 1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 70 og under hensyntagen til transportspørgs-målenes særlige karakter fastsætter Rådet efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:

  a) fælles regler for international transport til eller fra en medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder;

  b) de betingelser, under hvilke transportvirksomheder har adgang til at udføre interne transporter i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende

  c)  foranstaltninger til forbedring af transportsikkerheden

  d) alle andre formålstjenlige bestemmelser. 

 2. anset fremgangsmåden i stk. 1 og under hensyntagen til det nødvendige i en tilpasning til den økonomiske udvikling, der følger af det fælles markeds oprettelse, fastsætter Rådet på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet samt Det Økonomiske og Sociale Udvalg med enstemmighed de bestemmelser, der vedrører principperne for ordningen på transportområdet, og hvis anvendelse alvorligt kunne påvirke levestandarden og beskæftigelsesniveauet i visse egne samt udnyttelsen af transportmateriellet.